Zariadenie sociálnych služieb Radmera
Ladomerská Vieska č. 84, 965 01 Žiar nad Hronom